BÌNH KHÍ CO2 NHÔM

Home > Sản phẩm > Danh mục 1 > BÌNH KHÍ CO2 NHÔM

Tên sản phẩm: Bình khí CO2 NHÔM

Chất liệu : Nhôm

Thể tích: 5L. 7.5L, 8L, 10L, 14L

Nạp khí CO2 tinh khiết:99.98%

Cung cấp đồng hồ điều áp, dây dẫn khí .