Hoàng Phát|  Khí công nghiệp | Khí Y tế Khí đặc biệt | Phụ kiện và Thiết bị khí

KCN HOÀNG PHÁT

HOTLINE: 0915.847.999

Tin tức

BÌNH KHÍ OXY TINH KHIẾT

Độ tinh khiết của khí quyết định khả năng sử dụng và lĩnh vực ứng dụng đối với khí oxy tinh khiết. Bình khí oxy tinh khiết 99.99%, 99.9995%, 99.9999%( Khí Oxy 6 chấm) được …