BÌNH KHÍ CO2 THỦY SINH

Home > Sản phẩm > Danh mục 1 > BÌNH KHÍ CO2 THỦY SINH

BÌNH KHÍ CO2 THỦY SINH

Thể tích: 10L

Khối lượng nạp CO2: 4 kg – 5kg

Chất liệu: Nhôm
Có thể đổi khí, nạp khí.