KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT - 0915 847 999

KCN HOÀNG PHÁT

HOTLINE: 0915.847.999

Tin tức

Khí Propan và những ứng dụng

  Những thông tin cơ bản về khí Propan   Khí propan hay khí propane, có công thức hóa học là C3H8. C3H8 là một trong những thành phần nhóm khí hóa lỏng (LPG). Các …

Bình khí hàn Inox là bình khí gì?

Hàn TIG (Tungsten inert gas) hay hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ (Gas tungsten arc welding -GTAW) là quá trình hàn nóng chảy, trong đó nguồn nhiệt điện …