BÌNH KHÍ OXY 40 LÍT

Home > Sản phẩm > Danh mục 1 > BÌNH KHÍ OXY 40 LÍT

BÌNH KHÍ OXY 40 LÍT:

Thông số kỹ thuật:

  • Thể tích 40 lít – Tương đương Chứa 6 m3 khí oxy
  • Chiều cao: 1260 mm
  • Đường kính: 229 mm
  • Khối lượng: 55 kg (+-5%)
  • Áp suất làm việc: 150 bar =150 kg/cm2)