BÌNH KHÍ OXY 10L

Home > Sản phẩm > Danh mục 1 > BÌNH KHÍ OXY 10L

BÌNH OXY 10 LÍT: chứa 1.5 m3 khí oxy( chai mới 100%)

  • Thể tích 10 lít
  • Áp suất thử:250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Bề dày: 5.2 mm
  • Khối lượng: 13.8 kg
  • Màu sắc: Xanh.
  • Tiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008,TCVN 6153:6156