KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT - 0915 847 999

KCN HOÀNG PHÁT

HOTLINE: 0915.847.999

Bình khí hàn Inox là bình khí gì?

Hàn TIG (Tungsten inert gas) hay hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ (Gas tungsten arc welding -GTAW) là quá trình hàn nóng chảy, trong đó nguồn nhiệt điện cung cấp bởi hồ quang được tạo thành giữa điện cực không nóng chảy và vũng hàn. Vùng hồ quang được bảo vệ bằng môi trường khí trơ (Ar, He hoặc Ar + He) để ngăn cản những tác động có hại của oxi và nitơ trong không khí.”

 

  Bình khí Argon: Các loại thể tích |Thông số chi tiết | Ứng dụng

Thực tế thì hàn TIG hay còn được gọi là hàn Inox  có thể sử dụng các khí, hỗn hợp khí sau:

1. Argon tinh khiết (phổ biến)

2. Hỗn hợp Argon và Heli (trong đó Heli có thể chiếm đến 75% hỗn hợp) được sử dụng khi các chi tiết hàn dày hoặc kim loại có độ dẫn nhiệt cao như là Cu.

3. Hỗn hợp khí Ar + H2 thường dùng hàn thép không gỉ, hợp kim Ni, Ni-Cu cơ khí hóa tốc độ cao. Hỗn hợp khí sử dụng có thể chứa 35%H2.

4. Hỗn hợp khí Ar + N2 đôi khi được sử dụng để hàn Cu và hợp kim Cu trong trường hợp này N2 có tác dụng thay thế He vì nó có tính chất tương tự nhưng rẻ hơn He.

5. Hỗn hợp khí N2+H2 với tỷ lệ 9:1 có thể sử dụng để thay khí Argon làm khí bảo vệ mặt sau mỗi hàn (backing gas).

Vì sao Bình khí hàn Inox thường sử dụng khí Argon

Như ở phần trên chúng tôi đã nếu rõ, khí hàn TIG có thể là  Argon và Heli, Ar + N2, N2+H2,Ar + H2  thế nhưng so với các hỗ hợp này thì khí Argon có giá thành thấp hơn nhưng chất lượng vẫn tương đương. Nó phù hợp đối với nhiều thiết bị, sản phẩm sử dụng gia công bằng hàn inox.
Bình-khí-hàn-Inox

Bài viết liên quan