KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT - 0915 847 999

KCN HOÀNG PHÁT

HOTLINE: 0915.847.999

Tin tức

Khí Heli độc hại?

Là nguyên tố rất dồi dào trong vũ trụ, khí Helium có mặt trong thành phần của nhiều khí thiên nhiên. Tuy nhiên, khí Helium không phải là nguồn tài nguyên vĩnh cửu. Nguyên tố …

Khí hidro có độc không?

Khí Hydro – H2 – Hidro là một nguyên tố khí không màu, rất dễ cháy. Nhẹ nhất trong tất cả các loại khí. Thành phần dồi dào nhất trong vũ trụ. Các tính chất …