KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT - 0915 847 999

KCN HOÀNG PHÁT

HOTLINE: 0915.847.999

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÁT 

Địa chỉ: 99 Lê  Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
HOTLINE: 0915 847 999

Email: khicongnghiephoangphat@gmail.com
Web: www.khicongnghiephoangphat.com